Representantforslag om bedre sikkerhet på sjøen

Dokument 8:32 S (2018-2019), Innst. 121 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Olaug Vervik Bollestad, Steinar Reiten, Tore Storehaug Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 08.01.2019 Innst. 121 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om bedre sikkerhet på sjøen. Det ble foreslått å be regjeringen om at den i løpet av 2019 fremmer forslag om å endre promillegrensen for båtførere, fra 0,8 til 0,2 i promille. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 15.01.2019