Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten

Dokument 8:48 S (2018-2019), Innst. 203 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 203 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om tiltak for å styrke samarbeidet mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten. Forslaget ble ikke vedtatt. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt støttet forslagene fra Senterpartiet, og argumenterte i innstillingen for at tettere samarbeid kan redusere ventetider, og viste til at en rekke organisasjoner på feltet anbefaler dette. Regjeringspartiene stemte mot forslagene. I innstillingen ga disse partiene uttrykk for at de anerkjenner at det er utfordringer i samhandlingen. De viser til satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og til at det jobbes både faglig og politisk for å finne de beste måtene å gi utsatte barn og unge et sømløst hjelpetilbud.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2019