Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft

Meld. St. 13 (2018-2019), Innst. 282 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 282 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fordeling og sosial bærekraft. Et enstemmig storting besluttet å vedlegge saken protokollen, som betyr at Stortinget har tatt saken til orientering og at det er mulig for regjeringen å ta opp elementer fra meldingen til nærmere behandling på et senere tidspunkt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2019