Representantforslag om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd)

Dokument 8:85 S (2018-2019), Innst. 266 S (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 07.05.2019 Innst. 266 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 07.05.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 23.05.2019