Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger

Dokument 8:80 S (2018-2019), Innst. 266 S (2018-2019)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak arbeid-sosial@stortinget.no innen 20. april 2020.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag FylkesnesSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenForslag fra (SV)Innstilling avgitt 07.05.2019Innst. 266 S (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd). Representantforslaget ble behandlet i en felles innstilling med Representantforslag 80 S (2018-2019) fra Sosialistisk Venstreparti om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger. Ingen av forslagene oppnådde flertall i Stortinget.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.05.2019

  Behandlet i Stortinget: 23.05.2019