Representantforslag om tiltak for renere luft i byer og tettsteder

Dokument 8:135 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Une Bastholm Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG)

Saksgang