Representantforslag om tiltak for renere luft i byer og tettsteder

Dokument 8:135 S (2018-2019), Innst. 29 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Une Bastholm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 05.11.2019 Innst. 29 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm fra Miljøpartiet de Grønne om tiltak for renere luft i byer og tettsteder. Forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2019

   Debattert i Stortinget 19.11.2019
   Votert i Stortinget 19.11.2019