Representantforslag om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)

Dokument 8:138 S (2018-2019), Innst. 409 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Geir Inge Lien, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 11.06.2019 Innst. 409 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid). Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2019