Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten

Dokument 8:152 S (2018-2019), Innst. 39 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.11.2019 Innst. 39 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 12.11.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 26.11.2019