Representantforslag om prøveordning som gir folk mulighet til å stille borgerforslag for behandling i Stortinget

Dokument 8:171 S (2018-2019), Innst. 43 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (R) Innstilling avgitt 14.11.2019 Innst. 43 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om innføring av en prøveordning som gir folk mulighet til å fremme forslag til behandling på Stortinget (borgerforslag). Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2019

   Debattert i Stortinget 21.11.2019
   Votert i Stortinget 21.11.2019