Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste

Dokument 8:178 S (2018-2019), Innst. 42 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Mona Fagerås Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.11.2019 Innst. 42 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen innføre krav om at private skoler skal organiseres som stiftelser og at antall elevplasser på private skoler kan reduseres hvis det er nødvendig for å ivareta det offentlige skoletilbudet. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2019

   Debattert i Stortinget 19.11.2019
   Votert i Stortinget 19.11.2019