Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 12. november 2019

Roy Steffensen

leder og ordfører