Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987

Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1986-87 jf. St.prp. nr. 1 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 21.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1986