Opphør av statstilskudd til Akershus fylkeskommune for bruk av Sentralsykehuset i Akershus til undervisning av medisinske studenter og om endring i budsjettforslaget for Norsk rikskringkasting. NRK, kap. 310

St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 7, Budsjett-innst. S. nr. 12. Tillegg nr.1 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1986