Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987

Budsjett-innst. S. nr. III. for 1987

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.01.1987 Budsjett-innst. S. III (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.01.1987

   Behandlet i Stortinget: 28.01.1987