Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1987.

St. prp. nr. 1, Budsjett-innst. S. I og Budsjett-innst. S. II

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.11.1986 Budsjett-innst. S. I (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1986