Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987

Budsjett-innst. S. nr. II. for 1987

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.12.1986 Budsjett-innst. S. II (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1986

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1986