Nasjonalbudsjettet for 1987 og saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1987.

St. meld. nr. 1 og St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 15, Budsjett-innst. S. II for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1986 Budsjett-innst. S. II (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1986

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1986