Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 105, 114, 161, 170, 1211, 1222, 1273 og 1299

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 3 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 3 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1989