Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 20 S (2019-2020), unntatt kap. 920, 926 og 3926, Innst. 102 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 102 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet , jf. Prop. 20 S (2019-2020).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 16.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019