Nasjonalbudsjettet 1991 og salderingen av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1991

St.meld. nr. 1 og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1, innst. S. nr. II for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.12.1990 Budsjett-innst. S. II (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1990