Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1991

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 9, Budsjett-innst. S. II for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.12.1990 Budsjett-innst. S. II (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1990