Representantforslag om å avvikle fylkeskommunen for å kutte byråkrati og bringe tjenestene nærmere innbyggerne

Dokument 8:61 S (2019-2020), Innst. 277 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Hans Andreas Limi, Helge André Njåstad, Jon Engen-Helgheim, Kari Kjønaas Kjos, Silje Hjemdal, Tor André Johnsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 277 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra FrP om å avvikle fylkeskommunen for å kutte byråkrati og bringe tjenestene nærmere innbyggerne. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Debattert i Stortinget 26.05.2020
   Votert i Stortinget 28.05.2020