Voteringsoversikt for sak:

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:37:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Forkastet mot 16 stemmer

 2. 2 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:38:15)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Vedtatt mot 1 stemmer

 3. 3 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:38:27)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:38:33)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19), jf. Prop. 69 L (2019-2020) og Innst. 235 L (2019-2020). Den midlertidige loven skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19 og innebærer blant annet endrete frister for avleggelse og vedtak av enkelte dokumenter etter kommuneloven, at det åpnes for fjernmøter for alle organer i et interkommunalt selskap og endret frist for partiene når det gjelder innberetningsplikten etter partiloven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet