Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Innstilling fra finanskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven og endring i skattebetalingsloven

Prop. 70 LS (2019-2020), Innst. 232 L (2019-2020), Lovvedtak 71-76 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 07.04.2020Innst. 232 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i private tjenestepensjonsordninger slik at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen og endring i skattebetalingsloven slik at departementet i forskrift kan gi regler om avvikende forfallstidspunkt for særavgifter i enkelte situasjoner.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.04.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 14.04.2020