Voteringsoversikt for sak:

Innstilling fra finanskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven og endring i skattebetalingsloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:44:25)

  Fordeling

  Forkastet mot 1 stemmer

 2. 2 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:44:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 20 og 23 på vegne av R.

  Fordeling

  Forkastet mot 6 stemmer

 3. 3 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:44:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 21 på vegne av R.

  Fordeling

  Forkastet mot 7 stemmer

 4. 4 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:45:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 på vegne av R.

  Fordeling

  Forkastet mot 6 stemmer

 5. 5 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:45:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 15 på vegne av R.

  Fordeling

  Forkastet mot 6 stemmer

 6. 6 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:45:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 og 14 på vegne av MDG.

  Fordeling

  Forkastet mot 7 stemmer

 7. 7 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:45:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av MDG.

  Fordeling

  Forkastet mot 7 stemmer

 8. 8 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:45:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av SV.

  Fordeling

  Forkastet mot 6 stemmer

 9. 9 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:46:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av SV og R.

  Fordeling

  Forkastet mot 6 stemmer

 10. 10 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:46:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av SV og R.

  Fordeling

  Forkastet mot 31 stemmer

 11. 11 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:47:10)

  Fordeling

  Forkastet mot 7 stemmer

 12. 12 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:47:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av SV, MDG og R.

  Fordeling

  Forkastet mot 31 stemmer

 13. 13 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:48:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av Sp og R.

  Fordeling

  Forkastet mot 15 stemmer

 14. 14 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:48:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A, SV og MDG.

  Fordeling

  Forkastet mot 33 stemmer

 15. 15 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:49:39)

  Fordeling

  Forkastet mot 42 stemmer

 16. 16 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:49:58)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A §§ 3 og 4

  Fordeling

  Vedtatt mot 1 stemmer

 17. 17 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:50:12)
 18. 18 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:50:27)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 19. 19 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:50:54)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav G, romertall VII

  Fordeling

  Vedtatt mot 14 stemmer

 20. 20 Votering

  (07.04.2020 Kl. 16:51:00)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav G, romertallene I - VI

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 21. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i private tjenestepensjonsordninger slik at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen og endring i skattebetalingsloven slik at departementet i forskrift kan gi regler om avvikende forfallstidspunkt for særavgifter i enkelte situasjoner.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen