Representantforslag om nye virkemidler for bekjempelse av kriminalitet

Dokument 8:88 S (2019-2020), Innst. 342 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Laabak, Per-Willy Amundsen, Roy Steffensen, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.06.2020 Innst. 342 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra repesentanter fra Fremskrittspartiet om nye virkemidler for bekjempelse av kriminalitet. Stortinget vedtok å be regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å sikre at relevant registerinformasjon deles mellom offentlige forvaltningsorgan for å avdekke og forhindre kriminalitet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2020

   Debattert i Stortinget 10.06.2020
   Votert i Stortinget 10.06.2020