Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Prop. 131 L (2019-2020), Innst. 364 L (2019-2020), Lovvedtak 152 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2020 Innst. 364 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om tilskudd ved avbrutt permittering, som et økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet. Gjennom ordningen får arbeidsgivere støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.06.2020