Representantforslag om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger

Dokument 8:21 LS (2020-2021), Innst. 98 S (2020-2021)

Merknad

Skriftlige innspill sendes innen torsdag 29. oktober 2020 kl. 23.59 til komiteens postmottak arbeid-sosial@stortinget.no

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Waagen, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 24.11.2020 Innst. 98 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger. Med bakgrunn i tematikken ble merknadene til representantforlagets del L og S behandlet i Innst. 97 L (2020-2021) sammen med behandlingen av Representantforslag 12 S (2020-2021) fra Rødt om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen tigangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret. Representantforslagets del S ble ikke vedtatt. I representantforslagets del L ble følgende vedtatt med Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets stemmer: "Stortinget ber regjeringen styrke arbeidslivskompetansen ved Nav-kontorene i kommunene og bydeler, og Navs rolle som arbeidsformidler."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2020

   Debattert i Stortinget 08.12.2020
   Votert i Stortinget 10.12.2020