Representantforslag om ein brei gjennomgang av tilbodet til barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager og lidingar, og tiltak for å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Noreg

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til dette forslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til vårt postmottak helse-omsorg@stortinget.no senest tirsdag 19. januar kl. 23.59. Det legges ikke opp til noen muntlig høring.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 23.02.2021 Innst. 261 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om barne- og ungdomspsykiatrien. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene utvider bruken av avtalespesialister i psykisk helsevern, Det er også vedtatt å be regjeringen stanse Sykehuset Innlandets plan om å legge ned det barne- og ungdomspykiatriske tilbudet ved Kringsjåtunet. Regjeringspartiene stemte i mot dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.2021

   Debattert i Stortinget 08.03.2021
   Votert i Stortinget 09.03.2021