Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Audun Lysbakken, Erlend Wiborg og Solfrid Lerbrekk om et anstendighetsløft for pensjonister

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 10. februar 2021

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører