Representantforslag om å sikre eldre godt smittevern og verdig omsorg under koronapandemien

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 02.02.2021 Innst. 196 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om eldreomsorg under koronapandemien. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er det fattet flere vedtak, som blant annet innebærer at regjeringen ble bedt om å foreslå tiltak for å sikre eldre bedre smittevern og verdig omsorg under koronapandemien, og snarest komme tilbake til Stortinget på en egnet måte. Regjeringen ble også bedt om å sikre at ingen eldre på helseinstitusjoner skal måtte dø alene under pandemien.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2021

   Debattert i Stortinget 11.02.2021
   Votert i Stortinget 11.02.2021