Representantforslag om redusert arbeidsgiverperiode I i kombinasjon med lønnskompensasjon, samt dekning av tapt varelager

Merknad

Forslaget ble avvist

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Willfred Nordlund Forslag fra (Sp)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet