Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 18. mai 2021

Geir Pollestad

Bengt Rune Strifeldt

leder

ordfører