Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger)

Prop. 141 LS (2020-2021), Innst. 456 L (2020-2021), L-delen, Lovvedtak 131 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 18.05.2021Innst. 456 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner - Web Accessibility Directive (WAD). WAD stiller krav om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. De nye EU-kravene bidrar til at tjenester og innhold, som legges ut på nettsteder og mobilapplikasjoner, blir mer tilgjengelig for brukere.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 18.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021