Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2021 Kl. 12:51:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp, SV og R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2021 Kl. 12:52:19)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har forhåndssamtykket til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om å innlemme forordning (EU) 2019/876 og forordning (EU) 2020/873 i EØS-avtalen, som er deler av det som omtales som EUs bankpakke.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger