Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orientering under Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet

Prop. 244 S (2020-2021), Innst. 42 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2021 Innst. 42 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 30.11.2021