Endring av Prop. 1 LS (2021-2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022), Innst. 3 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 3 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2022, med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 14.12.2021
   Votert i Stortinget 14.12.2021