Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2022

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 7. desember 2021

Eigil Knutsen

Sigbjørn Gjelsvik

leder

ordfører