Representantforslag om å sikre barn individuell klagerett etter barnekonvensjonen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grunde Almeland, Kathy Lie, Tobias Drevland Lund Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 01.03.2022 Innst. 179 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra SV, Venstre og Rødt om ratifikasjon av tredje tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om barns rettigheter av 1989 slik at Norge tar del i individklageordningen under barnekonvensjonen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2022

   Debattert i Stortinget 29.03.2022
   Votert i Stortinget 29.03.2022