Lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.01.2022 Innst. 116 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien). Loven regulerer en midlertidig ordning hvor arbeidsgivere får støtte for å beholde egne ansatte i jobb. Det nærmere formålet med loven er å etablere en tidsavgrenset, kortvarig støtteordning som bidrar til at foretak unngår å permittere eller si opp ansatte på grunn av omsetningsfall som følge av bestemte nasjonale smitteverntiltak innført i desember 2021 i møte med koronapandemien.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.01.2022