Representantforslag om å sikre ureturnerbare asylsøkeres rett til å ta lønnet arbeid samt retten til grunnleggende helsehjelp for alle som oppholder seg i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag-Inge Ulstein, Olaug Vervik Bollestad Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 10.05.2022 Innst. 300 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å sikre ureturnerbare asylsøkeres rett til å ta lønnet arbeid samt retten til grunnleggende helsehjelp for alle som oppholder seg i Norge. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2022

   Debattert i Stortinget 24.05.2022
   Votert i Stortinget 24.05.2022