Representantforslag om forsterket innsats for å bekjempe menneskehandel, vår tids slaveri

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 15.11.2022 Innst. 56 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra KrF om forsterket innsats for å bekjempe menneskehandel. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2022

   Debattert i Stortinget 24.11.2022
   Votert i Stortinget 29.11.2022