Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om forsterket innsats for å bekjempe menneskehandel, vår tids slaveri

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 15. november 2022

Per-Willy Amundsen

Andreas Sjalg Unneland

leder

ordfører