Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang