Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 20. desember 2022

Peter Frølich

leder og ordfører