Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Dette dokument

  • Dokument 3:8 (2021−2022)
  • Dato: 09.06.2022
  • Utgiver: Riksrevisjonen

Innhold