Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner
Til sakssiden

Voteringsresultater

  1. 1Votering

    For

    Det ble votert over:

    Fordeling

    Enstemmig vedtatt

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Formålet har vært å vurdere om innsatsen har vært i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Både Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse-omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeids-og inkluderingsdepartementet er omfattet av undersøkelsen. Samlet vurderes det som alvorlig at saksbehandlingstiden er lang, at oppklaringsprosenten har gått ned, at risikostyringsverktøy ikke benyttes i alle partnervoldssaker, at det er svakheter ved bruken av oppfølgingen av beskyttelsestiltak, og at det er for liten kompetanse på æresrelatert vold. Dette kan få betydelige konsekvenser for de voldsutsatte. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens kritikk og anbefalinger og merker seg at de relevante statsrådene vil følge opp Riksrevisjonens anbefalringer.