Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. november 2022

Kirsti Bergstø

Tuva Moflag

leder

ordfører