Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet(økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.10.2022 Innst. 20 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har som følge av vedtaket om å øke strømstøtten til husholdninger til 90 pst. av utgifter over 70 øre også i september, jf. Innst. 18 L (2022-2023), enstemmig vedtatt økningen av statens utgifter knyttet til dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.10.2022

   Debattert i Stortinget 05.10.2022
   Votert i Stortinget 05.10.2022