Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsbudsjettet 2022 under UD, KUD, KDD, HOD, BFD, NFD, LMD, KLD, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.)

Prop. 142 S (2021-2022), Innst. 34 S (2022-2023), unntatt kap. 1820 post 75

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 26.10.2022Innst. 34 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet proposisjonen om endringer i statsbudsjettet 2022 vedrørende økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandlet med Sosialistisk Venstreparti om å danne flertall for regjeringens forslag. Forhandlingene medførte følgende tillegg til regjeringens forslag: - Merkurbutikkene kan motta kompensasjon for høye strømutgifter i månedene september-desember 2022 innenfor en totalramme på ordningen på 23 mill. kroner. - Studenter får en ekstra støtte til høye strømutgifter på 1 500 kr i 2022. - Bostøtten utvides med 1 000 kr pr. måned i oktober og november 2022. Utbetalingen skjer i november og desember. - Matsentralen får et tilskudd på 2 mill. kroner i 2022. Stortinget sluttet seg til dette.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.10.2022

  Debattert i Stortinget 27.10.2022
  Votert i Stortinget 27.10.2022