Endringer i statsbudsjettet 2022 under UD, KUD, KDD, HOD, BFD, NFD, LMD, KLD, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2022 Innst. 34 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet proposisjonen om endringer i statsbudsjettet 2022 vedrørende økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandlet med Sosialistisk Venstreparti om å danne flertall for regjeringens forslag. Forhandlingene medførte følgende tillegg til regjeringens forslag: - Merkurbutikkene kan motta kompensasjon for høye strømutgifter i månedene september-desember 2022 innenfor en totalramme på ordningen på 23 mill. kroner. - Studenter får en ekstra støtte til høye strømutgifter på 1 500 kr i 2022. - Bostøtten utvides med 1 000 kr pr. måned i oktober og november 2022. Utbetalingen skjer i november og desember. - Matsentralen får et tilskudd på 2 mill. kroner i 2022. Stortinget sluttet seg til dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2022

   Debattert i Stortinget 27.10.2022
   Votert i Stortinget 27.10.2022